Nye regler om støtte til luftfarten sendt i høring

14-08-2020

De nye regler, der skal implementere dele af den politiske aftale om en Luftfartspakke, er netop sendt i høring i luftfartsbranchen.

Den politiske aftale om en Luftfartspakke blev indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti den 25. juni 2020 (aftalen blev efterfølgende suppleret med en aftale den 24. juli).

Formålet med luftfartspakken er at genstarte indenrigsluftfarten, så Danmark fortsat er bundet sammen på tværs af regioner og øer, samt at understøtte flyvninger til og fra Danmark.

Pulje til støtte af luftfarten

Med luftfartspakken er der i alt afsat 259 mio. kr. til understøttelse af luftfartsbranchen. De tre bekendtgørelser, som nu er sendt i høring, skal give mulighed for at udmønte 225 mio. kr. fordelt på tre støtteordninger, der alle har til formål at sikre genstart af forskellige dele af luftfarten: 

Rutestøtte til selskaber, der beflyver indenrigsruter

For at genstarte indenrigsluftfarten afsættes der 135 mio. kr. til støtte for ikke-solgte sæder over en belægning på 20 pct. og op til en belægning på 70 pct. 

Støtte til luftfartsselskabers betaling af lufthavnstakster

For at understøtte flyvninger til og fra de danske lufthavne afsættes der 60 mio. kr. til refusion af 25 pct. af de start- og passagerafgifter, som selskaberne betaler. 

Støtte til danske lufthavne 

Der afsættes 30 mio. kr. til at støtte danske lufthavne. Der gives støtte svarende til 25 pct. af start- og passagerafgifter baseret på den enkelte lufthavns takstblad pr. 1. marts 2020 sammenholdt med det faktiske antal afrejsende passagerer og antal operationer i perioden 1. august-31. december 2020.

De tre ordninger giver mulighed for støtte for perioden fra 1. august til 31. december 2020. 

De tre ordninger er sendt til godkendelse hos EU-Kommissionen. Ordningerne er derfor med det forbehold, at de godkendes.  

Høring og ikrafttrædelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse til hver af de tre støtteordninger i luftfartspakken i høring med frist for bemærkninger den 20. august 2020. Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort.


Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft inden udgangen af august 2020 med virkning fra den 1. august 2020.

 

Se de tre bekendtgørelser på Høringsportalen (nyt vindue)