I dag udløber flyselskabers frist for afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10-12-2020

Den 13. oktober 2020 udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et påbud om refusion af ubrugte flybilletter mod 12 flyselskaber. Flyselskaberne skal senest i dag den 10. december 2020 afrapportere om deres overholdelse af påbuddet.

Med påbuddet blev selskaberne forpligtet til at tilbagebetale ubrugte flybilletter senest den 15. november 2020 for anmodninger modtaget fra passagerer før den 1. oktober og senest den 1. december 2020 for anmodninger modtaget fra passagerer mellem den 1. oktober og den 15. november. 

Flyselskaberne blev også forpligtet til at sikre overholdelse af 7-dages fristen for tilbagebetaling af ubrugte flybilletter for anmodninger modtaget fra passagerer fra den 15. november 2020. 

Påbuddet pålagde desuden flyselskaberne at fremsende en samlet afrapportering til styrelsen senest den 10. december 2020 om deres overholdelse af påbuddet. Styrelsen forventer således at modtage afrapporteringer fra de 12 flyselskaber i løbet af i dag. 

Den videre proces

Flyselskaberne har under COVID-19 pandemien måttet håndtere ekstraordinært mange aflysninger, og da de udstedte påbud omfatter alle refusionskrav modtaget af flyselskaberne under pandemien, vil der være tale om omfattende afrapporteringer og understøttende dokumentation. 

Styrelsen vil i de kommende dage gennemgå materialet og som led i dette skal flyselskabernes afrapporteringer blandt andet sammenholdes med de oplysninger, som styrelsen har modtaget fra de enkelte passagerer i konkrete klagesager, der er indbragt for styrelsen. 

Når afrapporteringer og dokumentation fra flyselskaberne er gennemgået, vil styrelsen tage stilling til den videre proces, herunder om der er grundlag for politianmeldelse.