Styrelsen har offentliggjort den danske oversættelse af RID 2021

16-12-2020

Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) 2021 træder i kraft den 1. januar 2021. Styrelsen har netop offentliggjort den danske oversættelse af reglementet.

Nedenfor finder du den danske oversættelse af RID 2021 sammen med informationsmateriale, der beskriver de væsentligste ændringer ved overgangen fra RID 2019 corrigendum 2 til RID 2021.

Reglementet træder i kraft den 1. januar 2021, men der er en overgangsperiode indtil den 30. juni 2021, hvor transport også kan gennemføres i henhold til RID 2019 corrigendum 2.