Styrelsen har udstedt en ny udgave af BL 2-4

04-12-2020

Styrelsen har udstedt BL 2-4, 4. udgave, som gennemfører EU-forordning nr. 1321/2014 med de seneste ændringer på Færøerne og i Grønland. BL’ en træder i kraft den 1. januar 2021.

Foto: Colourbox

BL 2-4, 4. udgave retter sig mod personer og organisationer, som er hjemmehørende på Færøerne og i Grønland og varetager luftdygtigheden af luftfartøjer. 

BL’en gennemfører EU-forordning 1321/2014, der blandt andet indeholder krav om et ’Management System’ i styringsorganisationer (CAMO’er). Derudover indeholder den lempeligere styringsstandarder til mindre luftfartøjer, der ikke benyttes kommercielt (Part ML), samt krav til en kombineret organisation (Part CAO).

I den nye udgave af BL’en er der desuden tilføjet et bilag med en kopi af den danske oversættelse af den konsoliderede version af forordning nr. 1321/2014. 

Organisationsgodkendelser, der er udstedt i henhold til BL 2-4, 3. udgave, er gyldige til senest den 24. september 2021. Organisationer, som er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, skal inden den 24. september 2021 have ansøgt om en ny organisationsgodkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

Find ansøgningsmateriale vedr. organisationsgodkendelse i styrelsens blanketliste (nyt vindue)