Styrelsen har udstedt en ny udgave af BL 5-50

17-12-2020

Styrelsen har udstedt BL 5-50, 6. udgave, som gennemfører de seneste ændringer til EU-forordning nr. 965/2012 på Færøerne og i Grønland. BL’en træder i kraft den 1. januar 2021.

BL 5-50, 6. udgave gælder for luftfartøjsoperatører, der er hjemmehørende på Færøerne og Grønland, samt luftfartøjsoperatører, der ikke er omfattet af EU-forordning nr. 965/2012.

BL’en gennemfører forordningen med de seneste ændringer, der vedrører driften af ikke-erhvervsmæssig luftfart (NCC og NCO) samt specialiserede operationer (SPO). 

I den nye udgave af BL’en er der desuden tilføjet et bilag (1) med en kopi af den danske oversættelse af forordningen.