Styrelsen har udstedt ny udgave af BL 1-10

04-12-2020

Styrelsen har udstedt en ny udgave af ’Bestemmelser om nødradiopejlesendere (ELT og PLB)’, der træder i kraft den 1. januar 2021.

BL 1-10, 4. udgave regulerer kravene til ELT/PLB-udstyr samt kodning heraf for luftfartøjer, der ikke er omfattet af EU-reglerne. 

Det betyder, at BL’en gælder for luftfartøjer, der opereres i henhold til BL 5-50, og for ”Bilag I-luftfartøjer”. Det omfatter Bilag I-flyvemaskiner og Bilag I-helikoptere med et standard eller et begrænset luftdygtighedsbevis samt luftfartøjer med en national flyvetilladelse, hvis disse skal overflyve et åbent vandområde eller et landområde, der er særlig vanskeligt for eftersøgnings- og redningstjenesten (i henhold til relevant AIP).

 

I BL’en er der indført følgende bestemmelser: 

 

 • Bilag I-flyvemaskiner skal være udstyret med:
  • mindst én ELT, hvis flyvemaskinen har fået udstedt første standard eller begrænsede luftdygtighedsbevis før 1. juli 2008,
  • mindst én automatisk aktiveret ELT, hvis luftfartøjet har fået udstedt første standard eller begrænsede luftdygtighedsbevis 1. juli 2008 eller senere, eller
  • hvis flyvemaskinen er certificeret til maksimal seks personer eller mindre, én overlevelses ELT (ELT(S)) eller én PLB, der bæres af piloten eller en anden end piloten ombordværende person.
 • Piloten af en flyvemaskine, uanset typen af luftdygtighedsbevis eller national flyvetilladelse, der opereres over åbent vandområde i en afstand, som er længere end svarende til 30 minutters flyvning ved normal marchfart eller 50 NM, afhængigt af hvilken afstand der er den korteste fra land, hvor der kan foretages en nødlanding, skal medbringe en overlevelses ELT (ELT(S)) eller PLB.
 • Helikoptere med standard eller begrænset luftdygtighedsbevis, der er certificeret til over seks personer, skal være udstyret med én automatisk ELT.
 • Helikoptere med standard eller begrænset luftdygtighedsbevis, der er certificeret til maksimalt seks personer eller derunder, skal være udstyret med en overlevelses ELT (ELT(S)) eller en PLB, der skal bæres af piloten eller en anden ombordværende person.
 • Helikoptere, der er certificeret til maksimalt seks personer, skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT, hvis helikopteren skal overflyve et landområde, der er underlagt og bekendtgjort i den for flyvningen relevante AIP, som et område der er særlig vanskeligt for eftersøgnings- og redningstjenesten.
 • PLB’er skal kodes som ELT’er i henhold til ICAO Annex 10, Volume III, Part II, Chapter 5 og Appendix til Chapter 5.