Styrelsen har udstedt nye regler om droneflyvning

30-12-2020

Styrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner, som fremgår i forordning (EU) 2019/947. Dronebekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Den 31. december 2020 træder et nyt europæisk regelsæt for anvendelsen af droner i kraft. 

Hidtil har der været sondret mellem droneflyvning uden for bymæssigt område og droneflyvning i bymæssigt område, men denne sondring ophæves med de nye regler. I stedet inddeles droneflyvning i tre kategorier alt efter, hvor risikofyldt en flyvning er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den første kategori – den åbne kategori – dækker hobbyflyvning og legetøjsdroner, hvor der er en lav risiko, for at tredjemand kommer til skade. 

Den anden kategori – den specifikke kategori – dækker flyvning, hvor der er en forhøjet risiko, for at tredjemand kommer til skade. Denne kategori omfatter blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen. 

Den tredje kategori – den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter droner med passagerer.

Dronebekendtgørelsen supplerer EU-reglerne

På nationalt niveau suppleres EU-reglerne af en dronebekendtgørelse, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen netop har udstedt. Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om:

  • alderskrav til flyvning i den åbne kategori
  • alderskrav til flyvning i den specifikke kategori
  • krav til ansvarsforsikring af droneflyvninger
  • afstandskrav til offentlig godkendte flyvepladser
  • afstandskrav til militære områder og militære flyvestationer
  • afstandskrav til andre sikringskritiske områder
  • afstandskrav til støjfølsomme naturområder
  • regler om overflyvning af privat ejendom
  • særlige drone restriktionsområder: geografiske dronezoner
  • dispensationsmuligheder