Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder 10 flyselskaber

18-12-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag politianmeldt 10 flyselskaber for manglende overholdelse af styrelsens påbud om at tilbagebetale ubrugte flybilletter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte den 13. oktober 2020 et påbud mod 12 flyselskaber. Formålet med påbuddet var at sikre, at flypassagerer fik refunderet deres ubrugte flybilletter som følge af COVID-19-pandemien.

Med påbuddet blev flyselskaberne også forpligtet til at fremsende en samlet afrapportering til styrelsen senest den 10. december 2020 om overholdelse af påbuddets vilkår. Styrelsen har nu gennemgået afrapporteringerne, og det er styrelsens vurdering, at påbuddet overordnet set har haft en tydelig og positiv effekt på hastigheden af tilbagebetalingen af ubrugte flybilletter. Ingen af flyselskaberne har dog - efter styrelsens vurdering - efterlevet det udstedte påbud fuldt ud. 

Styrelsen har foretaget en konkret vurdering af hvert enkelt flyselskab. I vurderingen er der lagt vægt på, i hvilket omfang det er lykkedes at tilbagebetale ubrugte flybilletter og hvor grundigt og transparent flyselskaberne har afrapporteret, herunder hvorvidt flyselskabernes afrapporteringer stemmer overens med styrelsens egne tal. Endelig har styrelsen kigget på, hvorvidt der er angivet en forklaring på og et forventet tidsestimat for afvikling af eventuelle udeståender. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på baggrund af denne vurdering i dag politianmeldt 10 ud af de 12 flyselskaber. Det drejer sig om Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling. Det vil nu være op til Anklagemyndigheden at vurdere styrelsens indstilling om at pålægge de 10 flyselskaber en bøde. 

De to selskaber, som ikke er blevet politianmeldt, er SAS og Lufthansa. Hvad angår disse selskaber vil styrelsen tage stilling til politianmeldelse, når selskaberne har afrapporteret til styrelsen den 10. januar 2021. Styrelsen har bedt begge selskaber om at indsende yderligere dokumentation til at understøtte de forhold, der fremgår af deres afrapporteringer. 

Styrelsen vurderer løbende, om der er behov for en lignende påbudsproces overfor andre selskaber. Styrelsen har informeret alle flyselskaber om påbudsprocessen og opfordret selskaberne til at efterleve de frister, som er meddelt i påbuddet. Har man som flypassager ikke modtaget en udestående refusion, anbefales det, at man sender en klage til styrelsen.

 

Læs mere om påbuddet, der blev udstedt den 13 oktober 2020, på Flypassager.dk (nyt vindue)