Høring over udkast til ændring af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser

21-02-2020

BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen.

Colourbox

ICAO (International Civil Aviation Organisation) har foretaget ændringer af Annex 14, Volume II, om helikopterflyvepladser. På baggrund af ændringerne foretages visse ændringer og tilpasninger af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser. BL’en bliver derudover også generelt revideret grundet BL’ens alder, ændret praksis og visse uhensigtsmæssigheder, hvad angår sprog og opsætning. Med opdateringen bliver der også foretaget redaktionelle og lovtekniske ændringer.

De nye og/eller ændrede krav vil alene gælde for nye helikopterflyvepladser, eller hvis der foretages ændringer af eksisterende helikopterflyvepladser, jf. den nye BL 3-8, pkt. 14.3.

Der henvises i det hele til høringsbrevet og udkastet til ny BL 3-8 angående de foretagne ændringer.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høringsmaterialet for BL 3-8 (nyt vindue)