Ny tilsynsplan for jernbanen

07-02-2020

Tilsynsplanen for jernbanen viser de planlagte tilsynsaktiviteter i 2020. Planen skal være med til at skabe gennemsigtighed for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en plan for tilsyn med jernbanevirksomheder med dansk A og/eller B-certifikat og jernbaneinfrastrukturforvaltere med dansk sikkerhedsgodkendelse. Formålet med planen er at skabe en åbenhed omkring styrelsens tilsynsaktiviteter.

Tilsynsplanen viser de planlagte opfølgningstilsyn for sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser i 2020 fordelt på kvartaler. Planen omfatter både konventionel jernbane samt bybaner. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan ske ændringer.

Inden de enkelte tilsyn bliver gennemført, vil styrelsen aftale datoen og emner for tilsynet med virksomheden. Dagsorden bliver fremsendt senest 14 dage før tilsynet. Udover de planlagte tilsyn vil styrelsen kunne gennemføre tilsyn med kort eller intet varsel.

Audits i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ændringer af certifikater og godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen.