Ny introduktion til sikkerhedsledelsessystemet til nye aktører på jernbaneområdet

22-01-2020

”Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet” giver en let og overskuelig indføring til opbygning af et sikkerhedsledelsessystem. Introduktionen er tiltænkt nye aktører, der ønsker at opnå et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse.

Colourbox

Det er lovpligtigt, at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal opbygge og løbende udvikle et sikkerhedsledelsessystem. Som en hjælp til det har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet ”Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet”. 

Introduktionen er webbaseret og inddelt i syv afsnit, der følger nogle af punkterne i bekendtgørelsen om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Introduktionen giver en let og overskuelig indføring til opbygningen af et sikkerhedsledelsessystem.