Ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

01-07-2020

Bekendtgørelsen om miljøvurdering på havneområdet bliver ændret, så miljøvurderingsprocessen for anlægsprojekter, der bliver tilladt ved anlægslov, er omfattet af bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet. 

Ændringen har betydning for processen for udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger (VVM) for anlægsprojekter i danske erhvervshavne og i Københavns Havn, som vedtages ved anlægslov.

I den nye bekendtgørelse bliver det formaliseret, at anlægsprojekter i havne, der tillades af Folketinget ved anlægslov, skal følge den samme VVM-proces som anlægsprojekter, som godkendes administrativt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af havneloven, metroloven eller anden lovgivning. 

Den gældende VVM-proces for administrative tilladelser bliver ikke ændret.

Ændringen sker på baggrund af principaftale om Lynetteholmen, som Københavns Kommune og den daværende regering indgik den 5. oktober 2018. Af aftalen fremgår det, at By og Havn skal gennemføre en miljøkonsekvensvurdering, som skal danne grundlag for forslag til lov om etablering af Lynetteholmen og om oprettelse af Lynetteholmen I/S.