Luftfartsselskabet Jet Time er gået konkurs

24-07-2020

Luftfartsselskabet Jet Time har den 21. juli 2020 indgivet en konkursbegæring. Selskabet har haft indstillet alle sine flyvninger siden d. 23. marts 2020 grundet Covid-19 pandemien. Læs her hvordan du som flypassager er stillet, hvis du har købt en rejse eller har et tilgodehavende hos Jet Time.

Colourbox

Hvis du har købt rejsen direkte hos Jet Time

Ved køb af en rejse direkte hos flyselskabet er du som udgangspunkt berettiget til at få pengene for flybilletten refunderet eller tilbudt en omlægning af din rejse. På grund af konkursbegæringen kan Jet Time dog ikke tilbyde dette.

Har du købt en flybillet med udrejse fra og hjemrejse til en dansk lufthavn, vil du automatisk være omfattet af Rejsegarantifondens dækning – dog med fradrag for en selvrisiko på 1.000 kr. pr. passagerer.

Du kan læse mere på Rejsegarantifondens hjemmeside.

Gå til Rejsegarantifonden.dk (nyt vindue)

Hvis du har købt rejsen gennem et rejsebureau eller en billetudbyder

Hvis du har købt din rejse gennem et rejsebureau eller en billetudbyder, anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at du kontakter dem og forhører dig om muligheden for at få omlagt din rejse eller få refusion.

Hvis du har købt rejsen med internationalt betalingskort

Er din rejse købt med et internationalt betalingskort (f.eks. Master Card/Visa), kan du kontakte din bank og undersøge muligheden for at få refunderet din billet.

Rejseforsikring

Har du tegnet en rejseforsikring, anbefaler styrelsen, at du kontakter dit forsikringsselskab og hører, hvilke rettigheder du har i tilfælde af konkurs.

Hvis du har tilgodehavender hos Jet Time fra før den 21. juli 2020

Hvis du har penge til gode hos Jet Time i form af kompensation eller refusion som følge af en forsinkelse, boardingafvisning eller en aflysning fra før den 21. juli 2020, kan du selv anmelde kravet i konkursboet. Konkursboet har oprettet følgende mail til eventuelle krav på tilgodehavender:

Kontaktoplysninger i forbindelse med anmeldelse af tilgodehavender
JT@dk.dlapiper.com

Alternativt kan du sende klagen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som ligeledes vil henvende sig til konkursboet med dit krav. Anmeldelsen af kravet i konkursboet kan dog kun ske, så længe selskabet er under konkursbehandling. Så snart Jet Time er erklæret konkurs, vil styrelsen derfor indstille sagsbehandlingen af nuværende og eventuelle kommende klager over Jet Time.