Ny praksis vedrørende kompensation for hændelse opstået på omlagt flyrejse

13-07-2020

Fremover kan flypassagerer søge om kompensation for en hændelse, der er opstået på en omlagt flyrejse, når omlægningen er sket som følge af en aflysning eller boardingafvisning, og begge rejser var planlagt gennemført af samme flyselskab.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens praksisændring sker på baggrund af en ny dom fra EU-Domstolen. 

Passagerer, der tidligere har fået deres krav om kompensation ved en omlagt flyrejse afvist af styrelsen, kan henvende sig til styrelsen med henblik på at få behandlet deres krav på ny. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på forældelsesreglerne, som foreskriver, at der højst må være gået tre år siden, styrelsen afviste det oprindelige krav.