Betalingsfristerne for luftfartsbranchen forlænges

26-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forlænger betalingsfristen yderligere for en række af luftfartsbranchens betalinger til styrelsen. Forlængelsen skal være med til at aflaste branchen grundet de betydelige økonomiske følgevirkninger, COVID-19 har medført.

I marts 2020 meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at luftfartsbranchen som følge af COVID-19 fik udskudt betalingsfristen for en række af branchens betalinger til styrelsen.

Styrelsen har nu besluttet at forlænge betalingsfristen yderligere for en række betalinger fra branchen til styrelsen for at bidrage til at afhjælpe branchens likviditetsproblemer. Der er tale om en udsættelse af forfaldsdatoen, ikke om frafald af betalingskrav.

Der er tale om fristforlængelse for følgende betalinger: 

  • Gebyrer på luftfartsområdet
  • Safety-bidrag
  • Betalingen for brugen af Bornholms Lufthavn

Gebyrer og Safety-bidrag

Luftfartsbranchen betaler løbende en række gebyrer til styrelsen for forskellige godkendelser samt Safety-bidraget, som finansierer styrelsens tilsyn med branchen. Safety-bidraget udgør langt den største af disse betalinger.

Alle luftfartsselskaber, som transporterer passagerer fra danske lufthavne, betaler et Safety-bidrag til styrelsen. Selskaberne kan viderefakturere bidraget til passagererne. 

Styrelsen forlænger nu betalingsfristen for gebyrer og Safety-bidrag til den 30. september for de ikke-betalte fakturaer, som forfalder den 30. juni. Alle andre fakturaer, som forfalder i perioden 30. juni til 30 september, får forlænget betalingsfristen til ultimo oktober 2020.

Udskydelsen omfatter både danske og udenlandske luftfartsselskaber.

Bornholms Lufthavn

Bornholms Lufthavn opkræver månedlige betalinger hos luftfartsselskaber for brug af lufthavnen. Betalingerne omfatter bl.a. startafgifter og en række serviceydelser som f.eks. handling. Den største kunde på Bornholms Lufthavn er DAT.

Styrelsen udskyder nu betalingsfristen for fakturaer, der forfalder den 30. juni, til den 30. september. Alle andre fakturaer med forfald i perioden 30. juni til 30. september får forlænget betalingsfristen til ultimo oktober 2020.