BL 5-75 – om blandt andet hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter – sendes i høring

12-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-75, udgave 1, indføre regler om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger (FTL) samt hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter (HEMS). Høringsfristen er den 19. juni.

Colourbox

Ambulanceflyvninger med helikopter (HEMS) er forbundet med specielle arbejdsforhold og -tider, da der er tale om en beredskabstjeneste og deraf følgende risiko for udmattelse og træthed ved flyvningerne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med et nyt udkast til BL 5-75 indføre nationale regler for flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter.

De nye regler gælder for HEMS-operatører og deres besætningsmedlemmer, som udfører ambulanceflyvninger med danske helikoptere eller inden for dansk område.

Reglerne fastsætter begrænsninger af den maksimale periodevise arbejdsbyrde, som besætningsmedlemmer må påtage sig, samt minimumskrav for hvileperioder med henblik på at forhindre udmattelse og træthed.

Reglerne har til hensigt at sikre et ensartet højt sikkerhedsniveau for udførelsen af ambulanceflyvninger med helikopter i Danmark.

Høringsfristen er den 19. juni 2020.

 

Læs udkast til ændret BL 5-75 Bestemmelser om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletidskrav for HEMS flyvninger på Høringsportalen.dk (nyt vindue)