BL 6-68 bliver opdateret

12-06-2020

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar bliver opdateret, så den nu indeholder Danmarks militære kreditrapport, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016 udarbejdede og efterfølgende fik godkendt af EASA. Den ændrede BL 6-68 træder i kraft den 1. juli 2020.

Foto: Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar.

Med opdateringen bliver den militære kreditrapport indarbejdet i bestemmelsen. Det betyder, at der for fremtiden findes en konkret lovhjemmel i de nationale danske regler.

I Artikel 10 i Europa-Kommissionens forordning 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart er beskrevet, at medlemsstaterne skal udarbejde en militær kreditrapport i samråd med agenturet (EASA). 

Styrelsen udarbejdede kreditrapporten i 2016, som EASA godkendte, hvorefter den blev udgivet som en AIC (Aeronautical Information Circular).

Ved indarbejdelsen af den militære kreditrapport i BL 6-68, bliver rapporten desuden oversat til dansk. Med opdateringen bliver der også foretaget redaktionelle ændringer i bestemmelsen.

BL 6-68, 3. udgave, træder i kraft den 1. juli 2020 og ophæver BL 6-68, 2. udgave.

 

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen.dk (nyt vindue)