Den tekniske del af EU's 4. jernbanepakke træder i kraft den 16. juni 2020

04-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt de bekendtgørelser, der sammen med jernbaneloven, skal implementere den tekniske del af EU´s 4. jernbanepakke. Med den tekniske del bliver godkendelseskompetencer for grænseoverskridende trafik flyttet fra styrelsen til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.

Den 16. juni træder 11 bekendtgørelser og en ændring af jernbaneloven i kraft. De nye regler implementerer den tekniske del af EU’s 4. jernbanepakke. 

Implementeringen af den tekniske del af den 4. jernbanepakke betyder, at godkendelseskompetencerne for grænseoverskridende trafik flyttes fra de nationale sikkerhedsmyndigheder (i Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (Agenturet). Det vil sige, at Agenturet fremover udsteder EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser ved grænseoverskridende trafik. Ved national kørsel kan ansøgeren vælge, om ansøgningen skal behandles af Agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Som noget nyt skal ansøger indsende ansøgningen via en elektronisk ansøgningsportal, kaldet One-Stop-Shop (OSS). Det gælder både for ansøgninger til Agenturet og ansøgninger til styrelsen. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur tilbyder kurser i anvendelsen af OSS.

Ansøgninger om sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvaltere og godkendelse af infrastruktur bliver fortsat behandlet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ved disse ansøgninger skal ansøgere ikke indsende ansøgninger via den nye elektroniske ansøgningsportal, OSS.

For bybaner og veteranbaner videreføres de gældende regler, da EU-reglerne i den 4. jernbanepakke ikke gælder for disse baner. Det betyder, at disse virksomheder og organisationer ikke skal benytte OSS.

 
Relevante links