Gratis færgetransport og refusion til færgeoperatører

19-06-2020

Som et element i regeringens beslutning om at tilbyde alle gående og cyklende passagerer gratis færgetransport på indenrigsruter i hele juli måned 2020 får de danske færgeoperatører mulighed for at søge om refusion for de mistede billetindtægter hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Regeringen har den 19. juni 2020 præsenteret en række initiativer, der skal understøtte danskernes muligheder for at afholde sommerferien i Danmark. 

Ét af initiativerne betyder, at alle gående passagerer samt passagerer med cykel tilbydes gratis transport på alle indenrigs færgeruter i juli 2020.

Ordningen giver mulighed for at statsligt udbudte færgeruter, kommunale færgeruter samt private færgeruter, der sejler mellem to danske havne, kan få refusion for den mistede billetindtægt i perioden med gratis billetter. 

Internationale færgeruter som f.eks. færgeruten Rønne-Ystad er ikke omfattet af ordningen, ligesom diverse ”turbåde”, havnebusser og oplevelsessejladser heller ikke kan søge om refusion.

Det er frivilligt for de enkelte færgeruter, om de vil være med i ordningen. Hvis en færgerute vælger at tilbyde gratis transport i juli måned, skal der indgås en aftale om refusion.

Blanket til ansøgning om at indgå aftale om refusion findes i administrationsgrundlagets bilag 1. 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest den 25. juni 2020. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen kan sendes til jaa@tbst.dk.