Ny praksis vedr. kompensation for hændelser opstået udenfor EU

08-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis i sager, der vedrører kompensation for boardingafvisninger, forsinkelser eller aflyste flyrejser udenfor EU (i tredjelande).

Colourbox

Den nye praksis indebærer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremover også vil behandle sager, hvor et fly afgår fra Danmark og passageren undervejs mod sin endelige destination i et ikke-EU-land mellemlander i det samme ikke-EU-land eller et andet ikke-EU-land og i den forbindelse bliver udsat for en hændelse dvs. enten en boardingafvisning, forsinkelse eller aflysning, som kan udløse kompensation til passageren. 

Ændringen sker på baggrund af nogle afsagte domme, hvoraf det følger, at sådanne rejser til tredjeland – dvs. rejser med en planlagt mellemlanding i et tredjeland – skal anses som én samlet reservation. For at styrelsen fremover kan behandle sådanne sager, skal rejsen have sin afgang fra Danmark og sin endelige ankomst i et tredjeland, som ikke er et EU-land. Dette gælder uanset om der flyves med et EU-flyselskab eller et flyselskab fra et tredjeland.

Sager af denne type, som styrelsen allerede har modtaget, har været sat i bero. Styrelsen genoptager nu disse sager. Borgere, der med henvisning til, at disse sager ikke blev behandlet af styrelsen, har oplevet at få deres sager afvist af styrelsen, kan derfor nu rette henvendelse til styrelsen med henblik på at få deres sag behandlet på ny. 

Passagerer, der ønsker at få deres sag behandlet på ny, skal dog være opmærksomme på, at på grund af forældelsesfristen må der højst være gået tre år siden styrelsens afvisning af sagen. 

Passagerer, der ikke tidligere har klaget over en sådan hændelse, kan rette henvendelse til styrelsen med henblik på at få deres sag behandlet af styrelsen. Ønsker du din sag behandlet skal du dog være opmærksom på forældelsesfristen, så tidspunktet for hændelsen højst må ligge tre år tilbage. 

Flytrafikken er i øjeblikket i stor udstrækning indstillet pga. den nuværende situation med COVID-19. Denne nyhed udsendes i henhold til styrelsens almindelige praksis for meddelelse af praksisændringer, herunder med blik på at informere om genoptagelse af sager omfattet af praksisændringen.

 

Gå til flypassager.dk (nyt vindue)