To bekendtgørelser om maritim sikring sendes i høring

12-06-2020

Processen for udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter skal opdateres, så reglerne bliver ensartet med EU-reglerne. Derfor sender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekendtgørelse om sikring af havne og bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter i høring. Høringsfristen er den 31. juli 2020.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender de to bekendtgørelser i høring for at ensarte den nuværende danske model for udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger med EU-reglerne.

Opdateringen af bekendtgørelserne vil blandt andet betyde, at sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter fremadrettet skal udarbejdes af en anerkendt sikringsorganisation (recognised security organisations, RSO), som styrelsen har delegeret kompetencen til. 

Derudover sker der mindre opdateringer af bekendtgørelserne med henblik på at stadfæste den gældende praksis.

De opdaterede bekendtgørelser får betydning for de organisationer, der ønsker at udføre opgaver som anerkendte sikringsorganisationer og for de konsulenter, der i dag er godkendt som anerkendte sikringskonsulenter. 

Fremadrettet skal disse godkendes som anerkendte sikringsorganisationer, hvis de fortsat ønsker at udarbejde sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter. Derudover får bekendtgørelserne betydning for havne og havnefaciliteter, da det bliver obligatorisk for disse at have udarbejdet sårbarhedsvurderinger af en anerkendt sikringsorganisation.

 

Se udkast til bekendtgørelse om sikring af havne og bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter (nyt vindue)