Ungdomskort bliver billigere for studerende på videregående uddannelser

25-06-2020

Prisen for ungdomskort til 16-19-årige og studerende ved videregående uddannelser sættes den 1. august ned fra 666 kr./måned til 606 kr./måned.

Klaus Holsting

Som et element i regeringens aftale om at udmønte reserve indenfor kollektiv trafik bliver egenbetalingen for ungdomskort for studerende ved videregående uddannelser og for 16-19-årige nedsat med 2 kr. pr. dag.

På baggrund af regeringens aftale udsteder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ændringsbekendtgørelse, som fastlægger de nye satser. Den nye bekendtgørelse er en ændring til den gældende bekendtgørelse nr. 944 af 28. juni 2018 om Ungdomskort. 

Den 1. august 2020 vil egenbetalingen udgøre 20,20 kr. pr. dag for unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelse samt for studerende på videregående uddannelser, mens den lave egenbetaling på 12,74 kr. pr. dag fastholdes for studerende på Ungdomsuddannelser.