Høring over ophævelse af BL 5-38 Bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

20-05-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt BL 5-38, Udgave 4 i høring med henblik på at ophæve BL 5-38, Udgave 3 af 23. april 1993. Høringsfristen er den 15. juni 2020.

Colourbox

Ophævelsen af BL 5-38, Udgave 3 sker som led i styrelsens løbende opdatering og ændring af national lovgivning inden for luftfart.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 indeholder regler om VFR-nat flyvning med helikoptere og tager derfor forrang for BL 5-38 som gældende regler på området.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se udkast til ændret BL 5-38, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere (nyt vindue)