Ny udgave af BL 3-8

27-05-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny udgave af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav til helikopterflyvepladser. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Colourbox

BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav til helikopterflyvepladser bliver ændret og tilpasset på baggrund af ICAO’s (International Civil Aviation Organisation) ændringer af Annex 14, Volume II, om helikopterflyvepladser. Den nye udgave af BL’en er generelt revideret grundet BL’ens alder, ændret praksis og visse uhensigtsmæssigheder angående sprog og opsætning. Der er derudover også foretaget visse redaktionelle og lovtekniske ændringer.

Den nye BL 3-8 gælder for nye helikopterflyvepladser, der får en etableringstilladelse efter de nye regler er trådt i kraft. Hvis der foretages ændringer af en eksisterende helikopterplads, skal ændringerne opfylde de nye og ændrede krav i BL 3-8 for det specifikke delområde, jf. BL 3-8, pkt. 14.3.
Eksisterende helikopterflyvepladser bliver således ikke påvirket af den nye BL, medmindre der foretages ændringer. Igangværende projekter, som allerede har fået en etableringstilladelse, vil blive behandlet efter de gældende krav i BL 3-8, udgave 2, af 12. december.

Den nye udgave af BL 3-8 erstatter den nugældende BL 3-8, udgave 2, af 12. december 2008.

Du kan læse den nye BL 3-8 på styrelsens hjemmeside samt læse høringsnotatet og høringssvar på høringsportalen.