Takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

07-05-2020

En ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) skal opdatere og tilpasse reglerne. Høringsfristen er den 4. juni 2020.

Klaus Holsting

Bekendtgørelse om takststigningsloftet bliver opdateret for at præcisere og tilpasse reglerne, så de afspejler praksis. 

Takst Sjælland- og Takst Vest-reformen har ændret på takstkompetencen og hvilke takstsæt, der er omfattet af bekendtgørelsen. Disse ændringer er indført i bekendtgørelsen. Derudover udgår den årlige genberegning, som blev indført i 2013. Den årlige genberegning blev indført for at håndtere overflytningen fra andre produkter til rejsekortet.

I høringsbrevet og udkastet til bekendtgørelsen kan du læse mere om de foretagne ændringer. Fristen for bemærkninger til høringsmaterialet er den 4. juni 2020.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over udkast til bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) (nyt vindue)