Coronavirus/Covid-19’s betydning for flypassagerers rettigheder

20-03-2020

Udbruddet af Coronavirus (Covid-19) har medført aflysninger af hovedparten af alle flyafgange. Udbruddet af Covid-19 er efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse at anse som en ekstraordinær omstændighed. Det betyder, at du ikke har ret til kompensation for en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning. Du har dog fortsat ret til refusion af din billet og til fx forplejning og indkvartering.

Foto: CDC - Centers for Disease Control and Prevention

Det globale udbrud af Covid-19 har store konsekvenser for flyselskaber og flypassagerer, og det har allerede nu medført aflysninger af hovedparten af alle flyafgange.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) håndhæver EU-forordningen 261/2004 om flypassagerrettigheder ved boardingafvisninger, aflysninger og lange forsinkelser. Denne nyhed redegør for styrelsens fortolkning af forordningen i relation til Covid-19.

Forplejning og indkvartering

Det gælder fortsat, at hvis passageren bliver boardingafvist, et fly bliver aflyst eller forsinket i mere end tre timer, skal flyselskabet oplyse passageren om dennes rettigheder og sørge for forplejning og indkvartering af passageren i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det kan blandt andet omfatte måltider, hotelophold, hvor det er nødvendigt, fordi passageren eksempelvis strander i udlandet samt transport mellem indkvarteringsstedet og lufthavnen.

Refusion og omlægning af rejsen
Ved aflysning og boardingafvisninger skal flyselskabet tilbyde passageren valget mellem:

  • refusion af flybillettens pris, eller
  • omlægning af rejsen;
    • ved førstgivne lejlighed, eller
    • på et senere tidspunkt efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser

Omlægning vil i mange tilfælde ikke være muligt på nuværende tidspunkt.

Selv om passageren har købt en pakkerejse, skal flyselskabet stadig tilbyde refusion af flybillettens pris, medmindre passageren får refusion efter pakkerejsedirektivet.
Passageren kan vælge at tage imod en voucher i stedet for at få refunderet billetprisen. I den forbindelse vil det være en fordel at undersøge, hvilke betingelser det enkelte flyselskab tilbyder for deres vouchers, herunder hvilken sikkerhed der er, hvis flyselskabet går konkurs. 

Kompensation

Flypassagerrettighedsforordningen kan give passageren ret til kompensation, som ligger ud over de ovenfor nævnte rettigheder. Passageren har dog ikke ret til denne yderligere kompensation i de tilfælde, hvor aflysningen, forsinkelsen eller boardingafvisningen er begrundet i ekstraordinære omstændigheder.

TBST vurderer, at udbruddet af Coronavirus er at anse som en ekstraordinær omstændighed. Aflysninger vil f.eks. oftest være direkte begrundet i en national myndigheds rejsevejledning, men kan også være begrundet i den generelle påvirkning af flytrafikken i forbindelse med udbruddet af Coronavirus.

Styrelsens vurdering er derfor, at passageren ikke har ret til at modtage kompensation, hvis passagerens fly bliver aflyst, fx på baggrund af Udenrigsministeriets Rejsevejledninger. 

Det skal dog bemærkes, at passageren har ret til refusion af flybillettens pris eller omlægning af sin rejse samt ret til forplejning og indkvartering, uanset om aflysningen af flyafgangen eller boardingafvisningen skyldes en ekstraordinær omstændighed eller ej.

TBST følger udviklingen tæt og vil via flypassager.dk informere passagererne, når og hvis der kommer nye relevante oplysninger.  

Det er vigtigt at pointere, at alle klagesager efter passagerrettighedsforordningen vil blive behandlet individuelt, og at alle relevante oplysninger vil blive inddraget i behandlingen af den enkelte sag. Skulle en af parterne i klagesagen være uenig i styrelsens afgørelse, vil det altid være muligt at indbringe sagen for de danske domstole.

Desuden vil den endelige vurdering af, om Covid-19 er at anse som en ekstraordinær omstændighed, være op til EU-Domstolen. Når og hvis EU-Domstolen forholder sig til Covid-19-situationen vil TBSTs sagsbehandling selvfølgelig indrette sig herefter.

 

Læs styrelsens svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med aflysning i på grund af COVID-19 (nyt vindue) [dødt link]