Deltag i høringsmøde om implementering af EU’s 4. jernbanepakke

25-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 20. marts sendt udkast til 11 bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne gennemfører den tekniske del af 4. jernbanepakke. Styrelsen inviterer derfor branchen til høringsmøde den 20. april 2020. Til mødet vil det være muligt at stille spørgsmål til høringsmaterialet.

Colourbox

Ændringer som følge af 4. jernbanepakke 

De 11 bekendtgørelser som sendes i høring er nyaffattelser af gældende bekendtgørelser. Bekendtgørelserne skal implementere den tekniske del af EU´s 4. jernbanepakke.

Det væsentlige i den tekniske del af 4. jernbanepakke er at flytte godkendelseskompetencerne fra de nationale sikkerhedsmyndigheder (i Danmark Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (Agenturet), hvor der er tale om grænseoverskridende trafik.

Sæt kryds i kalenderen den 20. april 2020

Høringsmødet bliver afholdt den 20. april 2020 kl. 15.00-17.30. På mødet vil det være muligt at stille spørgsmål til de ændringer, som den tekniske implementering af 4. jernbanepakke medfører.

Mødet bliver afholdt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens store mødesal i stueetagen på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København.

Den aktuelle situation omkring Coronavirus/Covid-19, kan dog medføre, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bliver nødt til at aflyse mødet. En eventuel aflysning vil blive annonceret på vores hjemmeside. 

Tilmelding 

Det er gratis at deltage i høringsmødet. Du tilmelder dig via mail til info@tbst.dk med emnefeltet ”Tilmelding til høringsmøde om EU’s 4. jernbanepakke”.

Tilmeldingsfristen til mødet er den 15. april 2020.

For at alle parter får mest muligt ud af mødet, opfordrer styrelsen alle deltagere til at sende deres spørgsmål forud for mødet. Du kan sende spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen eller i en særskilt e-mail til info@tbst.dk. Spørgsmål skal dog senest være sendt inden den 15. april 2020.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386

Tlf..: 72218800
info@trafikstyrelsen.dk

 

4. jernbanepakke

Den 16. juni 2020 bliver den tekniske søjle af EU’s 4. jernbanepakke implementeret i Danmark. Formålet med den 4. jernbanepakke er at øge kvaliteten og effektiviteten af jernbanetransporten i Europa. Den tekniske søjle skal bl.a. understøtte et mere sammenhængende europæisk jernbanenet ved at nedbringe administrative byrder for jernbanevirksomhederne. Dette skal bl.a. sikres ved at samle en række godkendelseskompetencer i forbindelse med grænseoverskridende trafik hos Agenturet. Herudover oprettes en ny fælles elektronisk ansøgningsplatform, One-Stop-Shop, som alle ansøgninger om EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser fremover skal sendes via.

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over udkast til bekendtgørelser, der gennemfører den tekniske del af 4. jernbanepakke (nyt vindue)