Økonomisk håndsrækning til luftfartsbranchen

27-03-2020

Luftfartsbranchen oplever store økonomiske udfordringer som følge af COVID-19. Som en hjælp til branchen forlænger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu betalingsfristen for en række af branchens betalinger til styrelsen.

Colourbox

Luftfartsbranchen oplever betydelige økonomiske udfordringer pga. følgevirkningerne af COVID-19. 

For at bidrage til at afhjælpe branchens likviditetsproblemer har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besluttet at udskyde forfaldsdatoen på fakturaer udstedt i 2020 – dvs. fristerne for de betalinger, der går fra luftfartsbranchen til styrelsen. Der er tale om udsættelse af forfaldsdatoen, ikke om frafald af betalingskrav. 

Konkret udskyder styrelsen forfaldsdatoer for følgende typer betalinger:

 

  • Gebyrer på luftfartsområdet
  • Safety-bidrag
  • Betaling for brugen af Bornholms Lufthavn

Gebyrer og Safety-bidrag

Luftfartsbranchen betaler løbende en række gebyrer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for forskellige godkendelser samt Safety-bidraget, som finansierer styrelsens tilsyn med branchen. Safety-bidraget udgør langt den største del af disse betalinger.

Alle luftfartsselskaber, som transporterer passagerer fra danske lufthavne, betaler et Safety-bidrag til styrelsen. Selskaberne kan viderefakturere bidraget til passagererne. 

Styrelsen udskyder nu betalingsfristen for alle ikke-betalte fakturaer for Safety-bidraget og gebyrer, så de forfalder til betaling ultimo juni. Styrelsen kan vælge at forlænge fristen yderligere.

Udskydelsen omfatter både danske og udenlandske luftfartsselskaber.

Bornholms Lufthavn

Bornholms Lufthavn opkræver månedlige betalinger hos luftfartsselskaber for brug af lufthavnen. Betalingerne omfatter blandt andet startafgifter og en række serviceydelser som f.eks. handling. Den største kunde på Bornholms Lufthavn er DAT.

Styrelsen forlænger betalingsfristen for nye fakturaer fra 30 til 120 dage og udskyder forfald af fakturaer, som allerede er udstedt, til ultimo juli. På samme vis er der hér mulighed for at forlænge fristerne yderligere.