Ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

27-11-2020

Styrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet, som gælder for Danmark, Færøerne og Grønland for 2021. Udkastet har høringsfrist den 3. december 2020.

Foto: Colourbox

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen hæves til 4,75 kr. pr. passager i 2021 fra 4,5 kr. i 2020.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, hæves. 

Det indføres følgende nye gebyrordninger i 2021:

  • 4A7 – Udstedelse af kompetencecertifikat droner
  • 4N1 – Onlineteoriprøve droner
  • 9E5 – Certificering og re-certificering af screenere
  • 9I1 - Operationel tilladelse
  • 9I2 – Udstedelse af LUC
  • 9I3 – Tilladelse til flyvning i flyvesikkerhedsmæssigt eller sikringsmæssigt kritiske områder samt følsomme naturområder.


Gebyrerne i kapitel 9I faktureres efter regning.

Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 3. december 2020. Den forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

 

Se høringen på Høringsportalen.dk (nyt vindue)