CEF Transport Newsletter november 2020

04-11-2020

Velkommen til dette CEF Newsletter, som fokuserer på igangværende og kommende ansøgningsrunder, herunder det nye CEF-budget for perioden 2021-2027. For an English summary, please see below.

Blending Facility-ansøgningsrunden er fortsat åben

Igennem det seneste år har det været muligt at ansøge om CEF-støtte via ansøgningsrunden 2019 CEF Transport Blending Facility call. Gennem en såkaldt rullende CEF-ansøgningsrunde indenfor blending, hvor CEF-støttetildeling og egen finansiering kobles med lånefinansiering fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Ansøgningsrunden har været særlig ved at have flere, løbende ansøgningsfrister. 

Ansøgningsrunden angår:

  1. Udrulningen af alternative brændstoffer; 
  2. ERTMS i tog.

Der forventes at være yderligere to skæringsdatoer for at søge om denne type støtte:  

  1. 13. november 2020;
  2. I foråret 2021. 

Få mere information om ansøgningsrunden på Europa Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Ny CEF-ansøgningsrunde med forventet frist i februar 2021 – KORT FRIST

På et nyligt møde i CEF-komiteen fremlagde Kommissionen sit forslag til en mindre ansøgningsrunde, hvor tilbageførte og andre overskydende midler genudbydes i en såkaldt Reflow-call-ansøgningsrunde.

Det præcise omfang af ansøgningsrunden er ikke fastlagt endnu. Indholdet forventes fastlagt i slutningen af november 2020, hvorefter ansøgningsrunden annonceres umiddelbart derefter, dvs. forventeligt i december 2020. 

Der forventes afsat 200 millioner EUR til at søge om støtte til analyser (”studies”) og andre anlægsforberedende aktiviteter, fordelt på de 27 medlemsstater. Det er muligt, at rammen udvides i løbet af foråret 2021 efterhånden som yderligere midler tilbageføres til CEF-budgettet. 

Det forventes, at der stilles strenge krav til et projekts modenhed, således at projektet kan igangsættes hurtigt efter ansøgningstidspunktet. Det præcise indhold i ansøgningsrunden er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at ansøgningsrunden alene vil have fokus på projekter, der ligger på hovednetkorridorerne. 

Ansøgningsfristen forventes at være til februar/marts 2021.

Da ansøgningsfristen er nært forestående, anbefales det at tage tidlig kontakt for yderligere information om ansøgningsrundens betingelser. Læs mere om betingelserne for at få en ansøgning godkendt af de danske myndigheder på Transport- og Boligministeriets hjemmesiden. 

Læs mere om ansøgningsrundens betingelser på Transport- og Boligministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Nyt CEF-budget for perioden 2021-2027

Det flerårige EU-budget for 2021-2027 (MFF) forventes færdigforhandlet inden udgangen af 2020. På den baggrund kan det endelige CEF-budget for perioden fastlægges i en ny CEF-forordning. 

Ifølge oplægget til EU’s budget for de kommende syv år, er der afsat 25,8 mia. EUR (193,6 mia. kr.) alene til CEF-området. Som noget nyt forventes en mindre pulje af midler afsat til civilt-militære formål.

Over de første tre år af den nye budgetperiode forventes 70 pct. af CEF-midlerne uddelt i lige store årlige ansøgningsrunder.
 
Det er forventningen, at der ved de enkelte ansøgningsrunde vil være mulighed for at søge om støtte til samtlige prioriteter. Baggrunden er at sikre, at ansøgninger først indsendes, når der reelt er behov for støtte og projektet er modent og klart til at blive implementeret. Målet er, at der bliver en bedre og mere effektiv udnyttelse af CEF-midlerne. 

Det præcise indhold i ansøgningsrunderne for de første tre år er ikke endeligt fastlagt. Indholdet forventes afklaret inden udgangen af 2020. 

Det seneste forslag fra midten af oktober fra Kommissionen til fordelingen af CEF-midlerne i perioden 2021-2027 er vist nedenfor (på engelsk). Oversigten viser potentialet i forhold til kommende ansøgningsrunder og prioriteter. 

I oversigten fremgår det, at der til støtte for alternative brændstoffer oprettes en ”Alternative Fuel Infrastructure Facility”. Det er fortsat usikkert, hvordan denne facilitet skal udmøntes. Der bliver muligvis tale om en form for blending-mekanisme og måske med rullende ansøgningsfrister.

        General envelope  Cohesion envelope 
Completion of the TEN-T network 
(Article 9(2)(a) of the CEF Regulation)  
Projects on the Core Network (85%

Railways

Inland waterways and inland ports

Maritime ports

Roads, rail-road terminals, connections to airports and multimodal logistics platforms

 60%  85%
 Projects on the Coprehensive Network (15%)
 Total

Modernisation of the TEN-T network
(Article 9(2)(b) of the CEF Regulation)  

 Actions related to smart and interoperable mobility

Smart applications for transport (ERTMS, SESAR, ITS, RIS, EMSWEe, VTMIS, ..)

Transport interoperability

 (15%)  (10%)
 Actions related to sustainable and multimodal mobility

 Alternative Fuel Infrastructure Facility

Electricity and H2 infrastructure for all modes

LNG infrastructure for waterborne

 (15%)  -
 Other MoS

Multimodal passenger hubs
Rail noise

(5%) 

 -
 Actions related to safe and secure mobility

Safe and secure parkerings

Road safety

Infrastructure resilience and security

 (5%)  (5%)
 Total    40%  15%
 TOTAL CEF General and Cohesion      100%  100%
 Actions related to Article 9(2)(c) of the CEF Regulation / Military mobility (Military mobility envelope)        

 

Information og andre EU-støtteprogrammer inden for transportområdet

Til at bistå potentielle ansøgere med rådgivning i EU’s forskellige støtteprogrammer, er der i Danmark oprettet et særligt rådgivningsnetværk, EU-DK Support. 

Gå til eusupport.dk for mere information om rådgivningsnetværket (nyt vindue)

Den 25. november 2020 afholder parterne i netværket en virtuel kickoff-konference, hvor de nye EU-programmer præsenteres. Dette gælder også for det nye CEF-program, der starter i 2021.

Læs mere om konferencen og tilmelding på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

I forbindelse med det nye EU-budgets ikrafttrædelse, det øgede fokus på klimaforandringer og transportens betydning for CO2-udledninger samt genopretningen af EU’s økonomier efter COVID 19, igangsættes der en række initiativer, der kan søges støtte fra.

Relevante transportprogrammer

Gå til ncps-care.eu for information om den sidste udvikling (nyt vindue)

Gå til Europa Kommissionens hjemmeside for information om fondens seneste udvikling (nyt vindue)

Gå til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside for information om Horizon 2020 (nyt vindue)

For yderligere information kontakt venligst

Transportministeriet
Elise Regitze Voss
erv@trm.dk

Trafikstyrelsen
Henrik Tornblad
htor@trafikstyrelsen.dk

English summary

The present CEF Transport Newsletter focuses on on-going and future CEF calls. 

The 2019 Blending Facility Call is still open for applicants. It is a rolling call-mechanism, which has been open for the past year and with two upcoming deadlines shortly. 

The Commission is expected to launch a small so-called Reflow call, where unused CEF funds are recycled. The deadline is expected to be in February/March 2021. The call is likely to focus on studies on the preidentified sections of the core network corridors.

As part of the EU budget for 2021-2027, a new CEF era will also commence. It is expected that ca. 70 % of the CEF budget of 25.81 billion EUR will be allocated for the first three years, with the option of applying for funding under each priority area in every call. 

A table, in English, of the expected distribution on the different priority areas, is shown above in the Danish text.

Visit the European Commissions website for information about the Blending facility (new browser)

For more information, please contact

Trafikstyrelsen
Henrik Tornblad
htor@trafikstyrelsen.dk

Transportministeriet
Elise Regitze Voss
erv@trm.dk