Høring af nye regler om driftsstøtte til mindre regionale lufthavne

10-11-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast i høring om nye regler for udmøntning af dele af den politiske aftale om en Luftfartspakke. Under disse nye regler kan mindre, regionale lufthavne søge om driftsstøtte som følge af COVID-19.

Foto: Colourbox

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti indgik den 25. juni 2020 en politisk aftale om en Luftfartspakke (suppleret med aftaler den 24. juli, den 22. september og den 8. oktober 2020). 

Med luftfartspakken er der i alt afsat 259 mio. kr. til understøttelse af luftfartsbranchen som følge af de vanskeligheder, lufthavne og luftfartsselskaber har oplevet på grund af COVID-19-udbruddet.

Driftsstøtteordning til mindre regionale lufthavne

Den nye bekendtgørelse, som er sendt i høring, skal give mulighed for at udmønte 28 mio. kr. til dækning af driftsunderskud for 2020 i mindre, regionale lufthavne, som har ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning.  

Høring og ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen om driftsstøtteordning er sendt i høring med frist for bemærkninger den 16. november 2020. Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. I udkastet til bekendtgørelsen er det foreslået, at reglerne træder i kraft hurtigst muligt.

 

Relevante links

Læs mere om høringen på Høringsportalen.dk

Læs mere om aftale om justering af luftfartspakken på Transport- og Boligministeriets hjemmeside (nyt vindue)