Ny udgave af vejledning om sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse

26-11-2020

Styrelsen har udgivet en ny udgave af vejledningen ’Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse’, der præciserer sprogkrav ved ansøgninger i One-Stop Shop (OSS) samt tidsfrist for underretning om ændringer.

I den nye udgave af vejledningen bliver det  præciseret, at dokumentation, som er indsendt i OSS for den danske del af driften, skal udformes på eller oversættes til et af følgende sprog: dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Derudover bliver det præciseret, at den anbefalede tidsfrist for underretning om ændringer til styrelsen er seks måneder.

Præciseringerne er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr. 712 af 20/05/2020 samt Kommissionens forordning 2018/763 af 9. april 2018.

Den nye udgave af vejledningen kan hentes nedenfor.