Supplerende høring over udkast til bekendtgørelse om droneflyvning

12-11-2020

Styrelsen har fra 3. april-8. maj 2020 haft udkast til bekendtgørelse om droneflyvning i høring.
På baggrund af de indkommende høringssvar er udkastet blevet ændret så væsentligt, at det nu sendes i en supplerende høring.

De indkommende høringssvar har medført følgende væsentlige ændringer til bekendtgørelsesudkastet:

  • Alderskravet fastsættes til 15 år i både den åbne kategori og i den specifikke kategori.
  • Muligheden for droneflyvning under en HEMS-plads banehøjde bortfalder.
  • Afstandskravet til militære installationer forøges fra 150 m til 300 m.
  • Mellem 5 – 6 km fra offentlig godkendte flyvepladser fastsættes flyvehøjden for droner til 100 m.
  • Tilladelse til droneflyvningen indenfor 150 m af ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme mv. udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det ændrede udkast har høringsfrist den 15. november 2020.

 

Se den supplerende høring på høringsportalen (nyt vindue)