Udkast til BL 5-50 sendes i høring

09-11-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til BL 5-50, 6. udgave i høring. Udkastet implementerer de seneste ændringer i forordning (EU) nr. 965/2012 på Færøerne og i Grønland. Høringsfristen er den 20. november 2020.

BL 5-50 Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS 1, implementerer forordning nr. 965/2012 om certificering og driften af erhvervsmæssig lufttransport (ORO og CAT) på Færøerne og i Grønland. Det betyder, at BL’en implementerer forordningens regler, så de også gælder for Færøerne og Grønland.

Ændringerne i udkastet vedrører implementering af forordningens regler, som bl.a. omhandler driften af ikke-erhvervsmæssig luftfart (NCC og NCO) samt specialiserede operationer (SPO).

Med udkastet ophæves BL 5-50 Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS 1, 5. udgave.

Der er høringsfrist for bemærkninger til udkastet den 20. november 2020.

 

Se høringen over BL 5-50 på Høringsportalen.dk (nyt vindue)