Nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

13-10-2020

Den nye bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet er ændret, så SARS-CoV-2 (COVID-19) indgår som en selvstændig agens i oversigten i bilag 5 over biologiske mikroorganismer. Bekendtgørelsen gælder fra den 24. november 2020.

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø er ændret som følge af en ændring af EU-direktiv 2000/54/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet. Ændringen vedrører bekendtgørelsens bilag 5. 

Bilaget indeholder en oversigt over biologiske agenser – dvs. mikroorganismer, der kan frembringe sygdom, allergi eller toksisk effekt hos mennesker. Ændringen tilføjer SARS-CoV-2 (COVID-19) med en individuel risikoklassificering. Det betyder, at SARS-CoV-2 (COVID-19) nu er specificeret som selvstændig agens placeret under Coronavira, og er klassificeret i risikogruppe 3 ud af de fire risikogrupper, hvor gruppe 4 er den farligste.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 24. november 2020.

 

Læs mere om de nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på Retsinformation.dk (nyt vindue)