Opdateret regler om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring

19-10-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring. Udkastet indeholder ændringer til Bilag I luftfartøjer. Der er høringsfrist den 13. november 2020.

Foto: Colourbox

Kravene til ELT er reguleret af EU-forordning nr. 965/2012 for så vidt angår luftfartøjer og operatører, der opererer inden for EU-reglerne. Opdateringen af BL 1-10 foretages, så den alene regulerer luftfartøjer, der ikke er omfattet af EU-reglerne.

Det betyder, at BL 1-10, udgave 4 gælder for luftfartøjer, der opereres i henhold til BL 5-50 samt Bilag I luftfartøjer med standard eller begrænsede luftdygtighedsbeviser.

Følgende ændringer til Bilag I luftfartøjer er sendt i høring:

 • Bilag I Flyvemaskiner skal være udstyret med:
  • mindst én ELT, hvis flyvemaskinen har fået udstedt første standard eller begrænsede luftdygtighedsbevis før 1. juli 2008,
  • mindst én automatisk aktiveret ELT, hvis luftfartøjet har fået udstedt første standard eller begrænsede luftdygtighedsbevis 1. juli 2008 eller senere, eller
  • hvis flyvemaskinen er certificeret til maksimal seks personer eller mindre, én overlevelses ELT (ELT(S)) eller én PLB, der bæres af piloten eller en anden end piloten ombordværende person.
 • Piloten af en flyvemaskine, uanset typen af luftdygtighedsbevis eller flyvetilladelse, skal foretage en risikoanalyse inden en flyvning påbegyndes, hvis flyvningen skal foregå over et åbent vandområde.
 • Helikoptere med standard eller begrænset luftdygtighedsbevis, der er certificeret til maksimalt seks personer eller derunder, skal være udstyret med en overlevelses ELT (ELT(S)) eller en PLB, der skal bæres af piloten eller en anden ombordværende person.
 • Helikoptere certificeret til maksimalt seks personer skal være udstyret med mindst én automatisk aktiveret ELT, hvis helikopteren skal overflyve et landområde, der er underlagt og bekendtgjort i relevant AIP som et område, der er særligt vanskeligt for eftersøgnings- og redningstjenesten.
 • Helikoptere med standard eller begrænset luftdygtighedsbevis, der er certificeret til over seks personer, skal være udstyret med én automatisk ELT.
 • PLB’er skal kodes som ELT’er i henhold til ICAO Annex 10, Volume III, Part II, Chapter 5 og Appendix til Chapter 5.

Der er frist for bemærkninger til høringen den 13. november 2020. 

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over udkast til BL 1-10 (nyt vindue)