Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud til Grøn buspulje

06-10-2020

Styrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud fra den grønne buspulje til regionale busser og øer. Styrelsen vil nu vurdere de modtagne ansøgninger om de forskellige projekter.

Colourbox

Der har været en stor interesse for styrelsens grønne buspulje, hvor ansøgere har kunne søge om tilskud til fremme af CO2-reducerende busser. Styrelsen har modtaget 12 ansøgninger fra både regioner og ø kommuner, hvor der er søgt til såvel elbusser, som brintbusser og busser, der kører på biodiesel. Der er søgt om tilskud for i alt 134 mio. kr., og da puljens størrelse er på 75 mio. kr., kan der ikke tildeles fuldt tilskud til alle ansøgninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne og sender herefter en indstilling til transportministeren, der på baggrund af indstillingen forestår forhandlinger med ordførere fra forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte projekter.

Styrelsen forventer at kunne give besked til ansøgerne om udmøntning af puljen inden udgangen af året.