Udkast til BL 2-4 sendes i høring

19-10-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til BL 2-4 i høring med henblik på at implementere de seneste ændringer fra EU-forordning nr. 1321/2014. Der er høringsfrist den 13. november 2020.

Colourbox

BL 2-4 Bestemmelser om gennemførelse af forordning nr. 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver på Færøerne og i Grønland, retter sig mod personer og organisationer hjemmehørende på Færøerne og i Grønland, der varetager luftdygtigheden af luftfartøjer.

BL 2-4 implementerer forordning (EU) 1321/2014 med de seneste ændringer, så disse også er gældende for Færøerne og Grønland. Ændringerne i udkastet vedrører bl.a. Management System i styringsorganisationer (CAMO’er), lempeligere styringsstandarder til mindre luftfartøjer, der ikke benyttes kommercielt (Part ML) og krav til en kombineret organisation (Part CAO).

Der er høringsfrist den 13. november 2020.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over udkast til BL 2-4 (nyt vindue)