Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

22-09-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 26. oktober 2020.

Udkastet til bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, der udfører kørsel på jernbanen, veteranjernbaner mv. Bekendtgørelsen vil være gældende for forsikrings- og erstatningsbeløb i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Gå til Høringsportalen for at se udkast til reguleringsbekendtgørelsen på jernbaneområdet (nyt vindue)