Høring af et nyt udkast til BL 6-06

30-09-2020

BL 6-06 – Bestemmelser om indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendes i høring med henblik på at opdatere reglerne i bestemmelsen.

Det nye udkast til BL 6-06 har til formål at opdatere og revidere reglerne omkring indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så BL’en bliver tidssvarende.

Siden udgivelsen af 1. udgave af BL 6-06 i 2002 er der sket en overgang til EU-regler på området. Det betyder, at en del af de spørgsmål, der benyttes i de teoretiske prøver, bliver taget fra ”European Central Question Bank” (ECQB). Spørgsmålene er udarbejdet for det europæiske luftfartagentur EASA og må ikke deles, da de er underlagt en fortrolighedsaftale. Inspektører fra styrelsen forpligter sig dermed kontraktuelt til fortrolighedsaftalen. Opdateringen af BL 6-06 betyder derfor, at eksterne bedømmere ikke længere har adgang til spørgsmålene.

Med opdateringen af BL’en bliver der også foretaget nogle redaktionelle ændringer.

Der er høringsfrist den 28. oktober 2020.

Du kan læse mere om ændringerne i høringsbrevet og udkastet til den nye BL 6-06.

 

Læs høring over udkast til BL 6-06, 2. udgave på Høringsportalen.dk (nyt vindue)