Nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på luftfartsområdet sendt i høring

09-09-2020

Formålet med ændringen er at opdatere oversigten i bilag 5 i bekendtgørelse nr. 160/2018 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet. Dette bilag indeholder en oversigt over biologiske agenser – dvs. mikroorganismer, der kan frembringe sygdom, allergi eller toksisk effekt hos mennesker – og ændringen vil tilføje SARS-CoV-2 (COVID-19) med en individuel risikoklassificering.

Som følge af en ændring af EU-direktiv 2000/54/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet skal bilag 5 med oversigten og klassificeringen af biologiske agenser i bekendtgørelse 160/2018 ændres senest den 24. november 2020. 

Konkret skal SARS-CoV-2 (COVID 19) specificeres som selvstændig agens i tabellen om virus, placeres under Coronavira og klassificeres i risikogruppe 3, ud af de fire risikogrupper, hvor gruppe 4 er den farligste.

Direktiv 2000/54 dækker arbejdsmiljøområdet generelt men har især fokus på ansatte, der arbejder med biologiske agenser, fx i laboratorier, levnedsmiddelindustrien, sundhedspleje eller lign., som er omfattet af Arbejdstilsynets område. 

Direktivet omfatter også andre personer, der kan blive udsat for biologiske agenser i forbindelse med deres arbejde, herunder eks. besætningsmedlemmer om bord på luftfartøjer, som kan blive udsat for diverse vira fra smittede passagerer eller kolleger.

Den gældende bekendtgørelse forpligter luftfartsselskaberne til at iværksætte foranstaltninger for at sikre, at arbejdet ombord kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det omfatter også – hvis det er sundhedsmæssigt nødvendigt – brug af personlige værnemidler i overensstemmelse med reglerne herom, og det gælder også allerede for SARS-CoV-2 (COVID 19), som i dag tilhører klasse 2 under den generelle Coronavirusfamilie. 

Den nye selvstændige klassificering i Risikogruppe 3 har hovedsageligt betydning for beskyttelsen for personale, der arbejder i laboratorier med vira og ændrer ikke noget i forhold til beskyttelsen for besætningsmedlemmer. 

Ændringen i bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 24. november 2020, og der er høringsfrist den 1. oktober 2020.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se udkast til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet (nyt vindue)