Reduktion af bemandingen i luftfartstilsynet som følge af den reducerede aktivitet i luftfartssektoren

10-09-2020

Reduktion af bemandingen i luftfartstilsynet som følge af den reducerede aktivitet i luftfartssektoren.

Colourbox

TBST gennemfører en række besparelser. COVID19-pandemien har reduceret aktiviteten i luftfartsbranchen i et omfang, der gør, at TBST har revurderet de ressourcer, der anvendes på tilsyn med området, og som primært finansieres af safety-afgiften på afgående passagerer fra danske lufthavne. 

Aktiviteten i den danske luftfartsbranche forventes i en årrække at være lavere, end hvad der var tilfældet før COVID19-pandemien. Der foretages derfor en tilpasning af styrelsens bemanding i tilsynsaktiviteterne på luftfartsområdet, der finansieres af safety-afgiften. Personalereduktionen omfatter 8 stillinger i luftfartstilsynet, hvortil kommer en række besparelser på tilknyttede stabsfunktioner (overhead). 

Styrelsen er naturligvis opmærksom på at have tilstrækkelig kompetence i medarbejderstaben og de understøttende systemer, både kvantitativt og kvalitativt, for at kunne udføre et effektivt tilsyn, både aktuelt og i de kommende år. Styrelsen vil derfor løbende følge udviklingen i såvel den danske luftfartsbranche som luftfartsbranchen internationalt.