Årsrapport 2020 - Tilskudspuljer til den kollektive trafik

21-04-2021

I årsrapporten kan du læse om Trafikstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport.

Trafikstyrelsen administrerer ni tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport.

Hver af puljerne er målrettet forskellige formål fx at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, bedre fremkommelighed for busser samt mindske transportsektorens udledning af CO2.

De ni puljer Trafikstyrelsen administrerer er:

  • Fremkommelighedspuljen
  • Passagerpuljen
  • Pulje til mere energieffektive transportløsninger
  • Pulje til supercykelstier og cykelparkering
  • Busfremkommelighedspuljen
  • Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder
  • Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
  • Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik
  • Grøn buspulje til regionale busser og øer

I perioden fra 2009 til 2020 er der udmøntet 1,6 mia. kr. til 478 projekter. Med krav om medfinansiering til projekterne, er der samlet investeret for i alt 3 mia. kr. i den kollektive trafik.

Den senest udmøntede pulje er en tilskudspulje til grøn omstilling af bustrafikken.

Her er der i 2020 uddelt ca. 75 mio. kr. til regionale busruter samt grøn buskørsel på øer. I alt er 146 busser blevet omstillet til grønnere drivmidler (25 busser er omstillet til el, mens 121 er omstillet til HVO-biodiesel). 

Du kan læse hele årsrapporten via nedenstående link