Høring over bekendtgørelse om havne- og fiskeripakke

14-04-2021

Trafikstyrelsen sender udkast til en bekendtgørelse om havne- og fiskeripakke i høring. Høringsfristen er den 3. maj 2021.

Med ”Aftale om stimuli og grøn genopretning” er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2021 til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv (også kaldet havne- og fiskeripakke).

De danske havne har sat som mål at blive CO2-neutrale i 2030, samtidig med at 90 pct. af alt affald i havnene genanvendes i 2030. For at understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv er der fastsat en pulje på finansloven for 2021 til medfinansiering af projekter vedrørende fx omstilling og grøn udvikling af erhverv.

Puljen kan søges af havne, fiskeri- og følgeerhverv. Den kan bl.a. understøtte en grøn omstilling af havne og sikre bedre affaldshåndtering, så de hjælpes til at nå genanvendelsesmålet. Midlerne kan fx gå til investeringer, der kan muliggøre anvendelse af landstrøm til fartøjers forbrug af energi, når de ligger i havn, eller til bedre affaldssortering.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021. 

 

Link til Høringsportalen.dk

Link til bekendtgørelse om havne- og fiskeripakke på Høringsportalen.dk (nyt vindue)