Høring over udkast til ny BL om luftfartstjenester m.v. gældende for Færøerne og Grønland

09-08-2021

Med Trafikstyrelsens BL 7-5 gennemføres de relevante regler fra EU-forordning 2017/373 om udøvelse af luftfartstjenester med senere ændringer på Færøerne og i Grønland.

Christoffer Askman

Bestemmelserne om udøvelse af luftfartstjenester på Færøerne og i Grønland er i dag fastsat i diverse BL’er. Med udkastet til ny BL 7-5 ophæves de pågældende BL’er og i stedet indføres de relevante dele af EU’s regler for udøvelse af luftfartstjenester på Færøerne og i Grønland, jf. forordning 2017/373 med senere ændringer.

Overordnet set vil BL 7-5 indebære, at tjenesteudøvere på Færøerne og i Grønland vil skulle leve op til de samme krav som tjenesteudøvere i Danmark, men i nogle tilfælde vil de få lempeligere krav. 

Overordnet set er det endvidere vurderingen, at de fleste krav i forordning 2017/373, der ønskes gjort gældende på Færøerne og i Grønland ikke er væsentligt strammere end de krav, der gælder i dag i forskellige BL’er og som i høj grad er baseret på ICAO-standarder ligesom EU-lovgivningen er.

 

Link til høringsportalen.dk (nyt vindue)