Høring af bekendtgørelse om tekniske og trafikale sikkerhedsregler på jernbanen

01-12-2021

Trafikstyrelsen har sendt bekendtgørelse om tekniske og trafikale sikkerhedsregler på jernbanen i høring.

Med bekendtgørelsen skal infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat ikke længere have godkendt deres sikkerhedsregler af styrelsen. Dette betegnes som selvforvaltning. 

Selvforvaltning af tekniske og trafikale sikkerhedsregler indføres bl.a., fordi det harmonerer med det grundlæggende princip i EU-lovgivningen på jernbaneområdet om, at infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder er ansvarlige for sikkerheden på deres del af jernbanesystemet og at håndteringen af jernbanesikkerhed skal ske i et sikkerhedsledelsessystem. Derudover skal reglerne afbureaukratisere området, da jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvaltere ikke længere vil være underlagt en godkendelse i Trafikstyrelsen. 

For at sikre et fortsat forsvarligt sikkerhedsniveau fastsættes der funktionskrav til de tekniske og trafikale sikkerhedsregler, herunder de hensyn, som begge typer sikkerhedsregler skal opfylde.  Fremadrettet skal den enkelte virksomhed dokumentere, at man i sit sikkerhedsledelsessystem har de nødvendige kompetencer og procedurer for udarbejdelse og ændringer af sikkerhedsregler og at disse sikkerhedsregler opfylder de krav og hensyn, som er fastlagt i selvforvaltningsbekendtgørelsen. 

Høringsfristen er den 3. januar 2022. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.