Ny BL 7-101 om supplerende regler til ATM/ANS-forordningen

17-12-2021

BL 7-101 fastsætter supplerende regler (lempelser) til nogle af kravene i EU-forordning 2017/373 (ATM/ANS forordningen), hvor dette er muligt i henhold til forordningen.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 med senere ændringer (ATM/ANS-forordningen) fastsætter fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere.

Forordningen indeholder bestemmelser, hvor den nationale kompetente myndighed kan fastsætte andet, dvs. undtage eller lempe fra kravet indeholdt i pågældende bestemmelse. 

Dette gælder eksempelvis bestemmelserne i ”ATS.OR.A.010 Ansøgning om et begrænset certifikat” og ”ATS.OR.460 Baggrundskommunikation og rekordering af det auditive miljø”.

For de begrænsede certifikater fastsættes i den nye BL nogle undtagelser fra ATM/ANS-forordningen for AFIS og vejrobservationstjeneste, stort set svarende til hvad der i dag er fastsat individuelt i de enkelte certifikater. 

For kravet om baggrundskommunikation og rekordering af det auditive miljø er det i den nye BL bestemt, at enmandsbetjente AFIS-pladser undtages fra kravet og at kravet for øvrige ATS-enheder først gøres gældende fra 1. januar 2024. 

 
Senest opdateret 15-08-2023