Ny strategi for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen

16-12-2021

Trafikstyrelsen har netop publiceret ”Strategi for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen”.

En af Trafikstyrelsens kerneopgaver er at føre tilsyn med jernbanevirksomhedernes håndtering af deres sikkerhedsansvar på banen. 

Trafikstyrelsens mål som tilsynsmyndighed er at bidrage til at fastholde det høje sikkerhedsniveau på jernbanen. Det skal især ske ved at støtte og styrke virksomhedernes egen sikkerhedsindsats. 

Ny strategi for tilsyn

Trafikstyrelsen præsenterer i denne publikation sin reviderede strategi for tilsynet med jernbanen, herunder hvad styrelsen vil opnå ved tilsynsarbejdet, samt hvordan tilsynsindsatsen prioriteres og udmøntes i praksis. 

Den reviderede strategi tager udgangspunkt i EU’s ”4. jernbanepakke” og forordningen om ”Fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn”. 

Med 4. jernbanepakke er der sket en del ændringer i myndighedernes rolle, specielt ift. udstedelse af sikkerhedscertifikater og -godkendelser til EU-jernbane, som har afsmittende virkning på tilsynet. 

Den nye version af tilsynsstrategien er tilpasset disse ændringer, men tager samtidig også udgangspunkt i styrelsens og virksomhedernes hidtidige erfaringer med certificering af og tilsyn med sikkerhedsledelsessystemer samt styrelsens principper for tilsyn.

Se den nye strategi her: