Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2020

15-12-2021

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart for 2020. Rapporten viser...

Den årlige sikkerhedsrapport giver et overblik over udviklingen i sikkerheden for den danske civile luftfart samt styrelsens tilsynsaktiviteter for 2020. I 2020 gav Covid-19-pandemien store udfordringer i luftfartsbranchen og også en ændret tilgang til styrelsens tilsyn med luftfartsbranchens aktører. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet for den kommercielle lufttransport og den øvrige luftfart, som bl.a. indbefatter privat- og svæveflyvning, også i 2020 overholdt sikkerhedsmålsætningerne.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at det generelle sikkerhedsniveau i den danske civile luftfart er på et højt og tilfredsstillende niveau, og at der generelt er et godt samarbejde mellem styrelsen og luftfartsbranchen.

Den fortsatte høje sikkerhed i den danske civile luftfart glæder Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen, som i forbindelse med rapportens offentliggørelse udtaler følgende:

Vi er meget glade for at se, at vi fastholder det høje sikkerhedsniveau i den danske civile luftfart. Det er i overensstemmelse med de overordnede konklusioner i vores tilsyn, som viser, at der arbejdes målrettet med sikkerhedsprocedurerne. Dette betyder også, at vi fortsat ligger klart bedre end de nationale sikkerhedsmål på området."

Carsten Falk Hansen

Bemærk: Figur 4 i afsnit 3.3 i rapporten omhandlende havarier i øvrig luftfart, indeholder ikke havarier fra svæveflyvning. Det fremgår desværre ikke tydeligt i rapporten.

Læs hele sikkerhedsrapporten for 2020 her: