Trafikstyrelsen har udstedt en ny udgave af BL 1-1

06-12-2021

Trafikstyrelsen har udstedt en ny udgave af ’Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til militær-, told-, eftersøgnings- og rednings-, brandslukning, kystvagts- eller lignende aktiviteter og tjenester’.

Den nye udgave af BL 1-1 træder i kraft den 1. januar 2022. 

BL 1-1, udgave 6 regulerer fremadrettet kravene om certificering, styring og vedligeholdelse af civilt registrerede luftfartøjer, som benyttes til militær-, told-, eftersøgnings- og rednings-, brandslukning, kystvagts- eller lignende aktiviteter og tjenester. 

BL’en præciserer, at det er bestemmelserne i forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 1321/2014, som finder anvendelse. 

For så vidt angår vedligeholdelse og styring af EU-typecertificerede luftfartøjer, der alene anvendes kommercielt eller erhvervsmæssigt, ophæves kravene. Disse vurderes at være fuldt ud EU-reguleret.

 

Gå til Lovlisten på Trafikstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)